VÅRDUGNAD

Styret takker for et flott oppmøte og hyggelig samvær. Det ble ryddet, kastet, plantet, klippet hekk og trær, feiet, spylet og rensket opp.

Styret ønsker alle en flott 17.mai 🙂

Malingflekker ikke noe problem med det riktige verktøy.

Her jobbes det!
Blomster plantet og hekken klippet

TILFØYELSE I HUSORDENSREGLER

TILFØYELSE i husordensregler vedtatt på generalforsamling den 09.05.2019:

Under punktet Borettshavers plikter:

Å etterse justering av dører til egen boenhet samt reparasjon/utskiftning av låskasser og sylindre.

Bestilling av låsesylinder og nøkler:

Andelseiere som trenger å skifte låsesylinder i nøkkelsystem pga. tapt nøkkel, slitasje eller skade, må bestille sylinder og nøkler gjennom styret.

Andelseieren må selv hente og dekke kostnaden.

(Låskasse kan kjøpes i alm. handel)

 

HEISKOSTNADER

Heis med reparasjoner og  vedlikehold  er en av de største utgiftene borettslaget har.  Bare  i oktober måned 2018 har borettslaget mottatt fakturaer på  reparasjoner/vedlikehold på  kr. 80.000.

Påkjørsel i A oppgangen: kr 7.000, påkjørsel i C oppgangen: kr  25.000, Utskiftning av trinser i dørene: 29.000, sikkerhetskontroll: kr 19.000. Dette tilsvarer at oktober 2018 alene har kostet kr: 1.142, 85 pr. andel. 

Styret ber alle om å følge med på «vareleveranser» fra eksterne leverandører, være forsiktige ved  inn/utflytting slik at heisen ikke får skade.