RUTINE VED SKADEDYR I LEILIGHET

Det anbefales at  alle andelseiere/leietakere tegner en innboforsikring som dekker skadedyr.

 
Veggdyr:
Hva gjør du?
 • Ta kontakt med eget forsikringsselskap og avklar hva din innboforsikring dekker.
 • Varsle styret.
Andelseier er ansvarlig og dette er kostnader andelseier selv må bære. Sprer det seg til andre tilstøtende leiligheter blir det raskt mye dyrere.
Er du leietaker så varsle umiddelbart eier av leiligheten og gi  beskjed til styret samtidig.
Andelseiere må i slike saker holde styret løpende orientert i saken, pr epost til solhellinga1@gmail.com
 
Sølvkre/skjeggkre:
Beboere oppfordres til å:
 • Kaste pappemballasje når flyttingen er ferdig.
 • Holde det ryddig og rent i egen bod og lagre eiendelene i plastkasser og ikke i pappkasser.
 • Gode renholdsrutiner som begrenser tilgangen på mat for skjeggkreene, er et viktig element for å innskrenke bestandsveksten.
 • Støvsuging og tørrmopping vil være foretrukket siden man da kan begrense fuktighet lokalt, samtidig som man fjerner potensielle matkilder som smuler, matrester og lignende.
 • Tørre forhold vil gi skjeggkreene færre muligheter for reproduksjon og lav temperatur i bygningen vil forlenge utviklingstiden.
Har du oppdaget sølv/skjeggkre:
 • Ta kontakt med eget forsikringsselskap og avklar hva din forsikring dekker
 • Reduser fuktighet
 • Fjerne matrester. Støvsug ofte
 • Tette sprekker og fuger (følg også råd under ved tørrfruktmøll)
 • Gjøre rent i sluk
 • Gjøre rent under kjøkkenskap (sokkel er klipset på)
 • Bruk av insektmiddel hvis ovenstående ikke hjelper (Permetrin)
 • Støvsug bak kjøkken sokkel og bak kjøleskap og andre skap
 
Tørrfruktmøll:
Sjekk jevnlig dine tørrvarer for tørrfruktmøll. Forefinnes disse, så bruk følgende prosedyre:
 • Grundig støvsuging av alle kjøkkenskap, legg støvsugerposen i fryseren i to døgn etterpå
 • Kast matvarer utgått på dato
 • Andre varer som ikke er skadet legges i frysen i to døgn
 • Kjøp dekkpropper til hullene i kjøkkenskapene og tape igjen større hull, fug der det har vært aktuelt.
 • Alle tørrvarer over i tette bokser med lokk
 • Støvsug bak kjøkken sokkel og bak kjøleskap og andre skap