NAVN PÅ RINGETABLÅ

Navn på ringetablå ved hovedinngangen bestilles hos styret.

Send e-post med ønsket navn, andelsnummer og full adresse.

Navn på postkasse og ringeklokke inn til egen leilighet skal beboere selv sette opp.