BESTILLING AV NØKLER OG LÅSESYLINDER

Systemnøkler og hertil hørende låsesylinder til leilighet kan kun bestilles via styret.

Å kopiere systemnøkler er ikke under noen omstendighet tillatt! 

Bestilling av låsesylinder og nøkler:

Andelseiere som trenger å skifte låsesylinder i nøkkelsystem pga. tapt nøkkel, slitasje eller skade, må bestille sylinder og nøkler gjennom styret.

Andelseieren må selv hente og dekke kostnaden.

(Låskasse kan kjøpes i alm. handel)

 

Send e-post til styret med ønsket antall nøkler, K nr som står på nøkkelen samt fult navn,adresse , leilighets-nummer og telefonnummer.

Pris på nøkkel til vårt system oppgis å være kr 244,- + moms + kr 118,40 i porto. (2018)

Nøkler til POSTKASSE kan kjøpes og kopieres hos forhandlere. Jernia Mortensrud er nærmeste forhandler.

Hvis du har bruk for låsesmed:

Borettslaget har brukt lokal låsesmed : ABSOLUTT LÅSSERVICE som kjenner borettslaget. 

24 Timers døgnservice 90722545

post@absoluttlaas.no

http://www.absoluttlaas.no/