NØKLER OG LÅS

Systemnøkler og hertil hørende låssylinder til leilighet bestilles via styret.
Å kopiere systemnøkler er ikke under noen omstendighet tillatt. Kopinøkler er av en dårligere kvalitet og kan knekke i sylinderen.
Bestilling av nøkler:
Send e-post til styret med ønsket antall nøkler, K nr som står på nøkkelen samt fullt navn,adresse , leilighets-nummer og telefonnummer.
Pris på nøkkel til vårt system oppgis å være kr 244,- + moms + kr 118,40 i porto.
Bestilling av låssylinder:
Andelseiere som trenger å skifte låssylinder i nøkkelsystem pga. tapt nøkkel, slitasje eller skade, må bestille sylinder og nøkler gjennom styret.
Andelseieren må selv hente og dekke kostnader.
Låskasse kan kjøpes i alm. handel
Type låskasse: LK410-50 galv. De aller fleste har R (høyre), sjekk dette før du bestiller.
Se bilde nederst.
 
Nøkler til POSTKASSE kan kjøpes og kopieres hos forhandlere. Jernia Mortensrud er nærmeste forhandler.
Låsesmed:
Borettslaget har avtale med låsesmed : ABSOLUTT LÅSSERVICE som kjenner borettslaget.
24 Timers døgnservice 90722545
post@absoluttlaas.no
Det er selvfølgelig frivillig om man vil benytte denne låsesmeden til egenarbeider.