BODER OG OPPBEVARING

VIKTIG INFORMASJON SOM STÅR PÅ CD UTLEVERT AV SELVAAG, SOM OGSÅ LIGGER UNDER SIDEN «FDV DOKUMENTER SELVAAG» PÅ DENNE HJEMMESIDEN:

Bodplan under garasjer i blokk B og C, som ikke er en integrert del av beboelsesarealet og derfor ikke har en tilsvarende romtemperatur og ventilasjon som beboelsesarealet, egner seg derfor ikke til oppbevaring av annet enn uorganisk materiale som for eksempel sykler, ski, hagemøbler og lignende. Organisk materiale som for eksempel tekstiler, papir og lignende vil ikke kunne oppbevares i slike boder uten at det vil være en viss risiko for dannelse av muggsopp.
Det anbefales at lagring i alle typer boder skjer ved at gjenstandene plasseres opp fra gulv og ut fra vegger og murgulv.