GJESTEPARKERING

Parkering på gjesteparkeringen uten gjestekort er 15 minutter.

Alle andelseiere har fått utlevert 3 (+ 1 til hybel) nye gjestekort i februar 2020. Dine gjester skal til enhver tid legge kortet synlig i bilen. Kortene skal følge leiligheten ved salg/overdragelse. Som opplyst i informasjonsbrev til alle andelseiere er de  gamle røde papirkort er ikke gyldige etter den 01.03 20. (selv om det står på kortene at de er gyldige ut 2020) 

Det er kun DINE gjester som kan benytte ditt gjesteparkering-skort og må maks parkere på gjesteparkeringen i 3 dager. Gjestekortet må ha tydelig  påskrevet andels-nummer. (Gjestekort til hybel-del skal ha et H etter andelsnummer).

Det må ikke være mer enn 2 biler som gjesteparkerer til den enkelte leilighet på samme tid.

Du kan ikke parkere din yrkes-bil på gjesteparkeringen, biler over 3.5 tonn eller 5,3 meter.

Skal du ha gjester over flere dager, eller flere enn 2 gjester, rettes det henvendelse til styret via e-post med reg.nr og periode for parkering.

solhellinga1@gmail.com

Viktig: Andelseiere har ikke lov til å parkere på gjesteparkeringen. 

Mistet eller manglende kort ved overdragelse av andel koster kr: 50 stk og bestilles via styret.