GJESTEPARKERING

Parkering på gjesteparkeringen uten gjestekort er 15 minutter.

Alle andelseiere har fått utlevert 3 (+ 1 til hybel) nye gjestekort i februar 2020. Dine gjester skal til enhver tid legge kortet synlig i bilen. Kortene skal følge leiligheten ved salg/overdragelse.

Det er kun DINE gjester som kan benytte ditt gjesteparkering-skort og må maks parkere på gjesteparkeringen i 3 dager. Gjestekortet må ha tydelig  påskrevet andels-nummer. (Gjestekort til hybel-del skal ha et H etter andelsnummer).

Det må ikke være mer enn 2 biler som gjesteparkerer til den enkelte leilighet på samme tid.

Du kan ikke parkere din yrkes-bil på gjesteparkeringen, biler over 3.5 tonn eller 5,3 meter.

Skal du ha gjester over flere dager, eller flere enn 2 gjester, rettes det henvendelse til styret via e-post med reg.nr og periode for parkering.

solhellinga1@gmail.com

Viktig: Andelseiere kan ikke parkere på gjesteparkeringen. 

Mistet eller manglende kort ved overdragelse av andel koster kr: 50 stk og bestilles via styret.

Visning:
Ved visning av leilighet er det eiendomsmegler som henvender seg til P-service med datoer og  tidspunkt (+ en halv time i hver ende). Eiendomsmegler informerer interessenter om at det kan parkeres på gjesteparkering i tidsrommet for visning via annonse/tilmelding.