RADIATORER

Det er viktig å minne alle beboere på at man skal lufte radiatorene sine. Luft i systemet fører til at varmen overføres dårligere, radiatorene kjennes kaldere, og misforstås ofte med at det er noe galt med anlegget. Lufting er derfor gunstig både for beboerne og for styret som slipper å få klager.

LUFTING AV RADIATOR

Før du kontakter styret for manglende varme er det viktig at alle radiatorene i leiligheten er luftet.

Du kan mistenke at radiatoren har luft i seg hvis den varmer ujevnt, eller den støyer. En del av radiatoren kan føles kald. Avlufting kan skje med ulike typer verktøy, avhengig av hvordan lufteskruen ser ut.

  1. Finn først ut hvor lufteskruen er plassert. Oftest sitter den på toppen av radiatoren, i venstre eller høyre hjørne, på motsatt side av termostaten.
  2. Se hvilket verktøy du trenger for å vri på lufteskruen. En avluftningsnøkkel kan se forskjellig ut, men vanligvis har den en firkantet skrumekanisme. Sjekk hva du har! Ta ev. bilde som du kan vise, hvis du skal ut å kjøpe.
  3. Sett en beholder under ventilen. (vri ventilen så hullet vender ned) Dekk gjerne rundt med filler eller avispapir.
  4. Åpne lufteskruen veldig sakte og forsiktig, med hjelp av avluftingsnøkkelen. Åpne bare så mye at luften begynner å sive ut av radiatoren. Hvis du åpner den helt, vil vannet renne ut. Når vannet begynner å komme ut av radiatoren, kan du skru ventilen igjen. (Maks tilsvarende en kopp full)
  5. Radiatoren din er nå luftet og klar! Bra jobbet!
  6. TERMOSTATER: Det sitter en stift i termostaten som kan «henge». Ved å skru opp/ned for varmen noen ganger så kan den løsne. For å forebygge dette, må man gjerne i sommerhalvåret skru opp/ned noen ganger selv om det ikke er varme i radiatorene.

Det kan være en viss treghet i systemet. Hvis du ikke får varme radiatorer etter lufting, og ved å skru opp ned for varmen på termostaten noen ganger (5-6) , så skru opp ALLE radiatorene i leiligheten og la det stå på fullt i 24 timer. Hvis dette ikke hjelper, så send en e-post til styret: solhellinga1@gmail.com