Bredbånd og TV

Borettslaget har avtale med Telenor om levering av TV og internet (100 Mbit/s fiber pr 01.07.21) i borettslaget.  Kostnaden til dette blir betalt via fellesutgiftene.

Opplever du problemer med tv eller internett kontakt Telenor: 915 09 000, eller hjelpesiden:  telenor.no.

Det ligger tilgjengelig materiell for informasjon til beboerne på Telenor sine sider.

Ved flytting
Dekoder, router og fibermodem (CPE-boks) tilhører boligen og skal bli værende i boligen om en skulle flytte. Det er viktig at smartkort og utstyr registreres i den nye beboers navn ved eierskifte. Den nye eier tar kontakt med Telenor på ovenstående telefonnummer, gjerne før innflytting.