VINDSKJERMING OG SCREENS

Farge og utforming på vindskjerm og utvendige screens.

Det stilles samme krav til farge og utforming på vindskjerming/utvendig screens på balkongrekkverk, som til markiser. (Sandatex 4215-97 grå nanoduk eller Swela nanoduk nr 31593)

Vindskjerming kan være opp til rekkverkshøyde . Det tillates også i hvit farge. Hvit kan kjøpes billig på Ikea

Andelseiere kan også sette opp frostet eller klart glass/plexiglass til beskyttelse mot innsyn og vind max opp til rekkverkshøyde. Endeleiligheter kan også dekke til HELE åpningen i betongvegg VED GAVL med frostet eller klart glass.. Montering av slikt er på hver enkelt andelseiers regning.

VALG AF GLASSTYPE TIL REKKVERK OG ENDELEILIGHETER
Kravet til personsikring dekkes av to forskjellige glasstyper HERDET GLASS og LAMINERT GLASS.

Begge disse glasstypene tåler mye belastning og i tillegg har de et «sikkert brudd» hvis belastningen blir så stor at glasset ryker.