LADEPUNKT TIL EL-BIL I GARASJER

Firmaet som har vedlikehold og adgang til det elektriske anlegget  i borettslaget og som SKAL forestå ALLE installasjoner av lade-punkter for el-bil i garasjeanlegget og på parkeringsplassene mellom blokkene er:

Kolbotn Elektro

Telefon 66821900

Post@kolbotn-elektro.no
Kapellveien 6 B, 1410 Kolbotn

Pris for montering av ladepunkt innhentes i hvert enkelt tilfelle.

På parkeringsplassene mellom blokkene mot plenen må lade-punktet settes på stolpe, og kabelen må graves ned. Dette vil medføre en ekstrautgift for de det gjelder som må avtales med Kolbotn Elektro i hvert enkelt tilfelle.

Styret er nå i gang med anbuds-innhenting på infrastruktur til el-billadere i garasjeanlegg og utvendige parkeringsplasser. Dette i henhold til ny lovgivning angående sikkerhet og krav til ladere og strømpunkt.