Infrastruktur el-bil lading Solhellinga 1 Borettslag

 

Etter utallige tilbuds runder har styrets valg  landet på Ladeklar, som er eid av Hafslund Eco og samarbeider med Oslo kommune.
De vil etablere, montere og drifte vår ladestruktur samt har total ansvaret for drift og vedlikehold samt sluttbruker support 24/7.
Alt dette til kr. 0,- for borettslaget. Dette uavhengig om det er 1 eller flere som har elbil ladning. Kravet er at alle med ladebehov må knytte seg til dette anlegget.

Men hva vil dette koste den enkelte som knytter seg til og skal lade?

Tilmelding før den den 11/3 2021: Etablering og montering av ladeboks: Ingen betaling.  Abonnement kr. 319 pr. mnd pluss faktisk strømforbruk til spottpris med 5 øre påslag
Tilmelding etter den 11/3 2021 Etablering og montering av ladeboks kr.5000,- Abonnement kr. 319 pr. mnd pluss faktisk strømforbruk til spottpris med 5 øre påslag.

Estimert ferdigstillelse av ladestruktur er den 25/3 2021