Når du flytter

Her litt generelle råd ved inn/ut flytting.
HEIS:
Bruk nøkkel- ikke steng heisen på annen måte. ( Heisen vil vil da gå ut av drift etter kort tid).
Vær varsom så du ikke skader heisen og hold øye med ev. flyttefolk/leverandører.
Branndører:
Ikke ta av armen til dørpumpa. Sett noe foran dørene.
TV:
Dekoder og router skal bli i leiligheten. Ny andelseier skal henvende seg telefonisk til Telenor og meddele eierskifte. (i god tid før innflytting)
AVLESING AV STRØM:
Her er det VIKTIG at du avleser riktig strøm-måler. Det er IKKE ditt andelsnummer som står på strømmåleren. Se oppslag bak på døra til strømskapet. Sjekk gjerne med strømmålernummer fra faktura. (Vi har desverre hatt noen feil-lesinger hvilket har medført at nettselskapet har stengt for strømmen)
BOD:
Husk å gi ny andelseier kode til bodområdet.
VISNINGER:
Megler henvender seg til P-service med dato og tidspunkter. Megler gjør oppmerksom via annonse eller tilmelding at det kan parkeres på gjesteparkeringen under visningen.
GJESTEPARKERINGSKORT:
Skal følge leiligheten.
GJESTEPARKERING:
Her er det ikke tillatt å parkere større flyttebiler og hengere. Se skilt på gjesteparkeringen.(Se hjemmeside/Vibbo for nærmere informasjon)
BOM:
Her brukes husnøkkel. Du får ikke husnøkkelen ut før bommen er lukket igjen. Det er viktig at bommen til enhver tid er låst, slik at kjøretøy (budbiler, drosjer, gjester etc) ikke risikerer å bli låst inne.
Det er ikke tillatt å kjøre inn mellom klokken kl. 22:00 og 07:00.
Innkjøring foran blokkene skal kun skje ved varelevering/flyttebiler som ikke kan kjøre inn via garasjen. Her er det viktig med tilsyn i tilfelle nødetater skal inn.
AV/PÅLESSING I GARASJEANLEGGET:
Her kan man holde foran oppgang. Dog maks 15 min. uten synlig aktivitet.