VAKTMESTER

Solhellinga 1 Borettslag har avtale om vaktmestertjeneste med Christiania forvaltning og eiendom  som kan kontaktes:
post@christianiagruppen.no
Telefon: 22625027

Dersom ikke annet er avtalt med styret på forhånd, må den enkelte eier påregne å måtte betale for tjenesten selv.