Callinganlegg og porttelefon

Oppleves det problemer med anlegget så send en e-post til styret.

Borettslaget har ansvaret for selve anlegget/systemet, mens porttelefonen er en slitdel som andelseier har ansvaret for.

Skal porttelefonen utskiftes/repareres så ta bilde av porttelefonen som sendes med e-post til post@yousafe.no sammen med en beskrivelse av problemet.

Firmaet som servicerer anlegget og som installerer nye telefoner er:

YouSafe AS

Rune S. Uteng

www.yousafe.no