Garasje og parkering

I garasjeanlegget skal alle beboere/andelseiere til enhver tid parkere på en slik måte at det ikke vil være til hinder for andres adkomst, og gi mest mulig plass til nabobilen. Å parkere for tett på «din» stripe, gir problemer for nabobilen grunnet veldig små parkeringsplasser. Takk for at du hjelper til med dette.
Lagring i garasjene: Lagring må ikke være til hinder eller sjenanse for tilstøtende parkeringsplasser, og må ikke medføre at kjøretøyet stikker ut i kjørebanen. Det er forbudt å oppbevare eksplosiver og gasser under trykk i garasjene. Oppbevaring av brannfarlige væsker (f.eks. bensin/olje) er IKKE tillatt. Møbler, madrasser, pappesker og unødig” skrot skal IKKE oppbevares i garasjene, da dette både skjemmer helhetsinntrykket og kan invitere til brannstiftelse så dette hører hjemme i bodene.
Tomgangkjøring av motorkjøretøy er forbudt. Slå av tenning så fort det lar seg gjøre. Start ikke kjøretøyet før du skal kjøre.
Utleie:
Har du en ledig parkeringsplass, så kan du henge oppslag i oppgangene. Det kan kun leies ut internt innenfor borettslaget.