KONTAKT STYRET

Styret 2021/2022

Kontakt til styret skjer via e-post: solhellinga1@gmail.com, eller styrepostkassa i C oppgangen.

Vakttelefon : (Hastesaker, heisstopp, brann, vannlekkasjer eller risiko for helse eller skade på bygningsmasse): 400 85 155

 Styreleder:

Turid Kolstad

E-post:

solhellinga1@gmail.com

Kontaktperson for heis og nøkler
 Styremedlem:

Stein Roger Arnesen

E-post:

solhellinga1@gmail.com


Varamedlem:

Tom Olaussen

E-post:

solhellinga1@gmail.com

Styremedlem:

Rune Andersen

solhellinga1@gmail.com

KONTAKTPERSON FOR RINGETABLÅ

Kasserer

Varamedlem:

Marit Gunnestad Sveipe
E-post;

solhellinga1@gmail.com

Valgkomite

Monica Gundersen

Jørn Arnesen

E-post: valgkomiteen@mail.com

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail