SMS TIL BEBOERE

Styret sender SMS til beboere i visse situasjoner: Strømsvikt, manglende fjernvarme eller plutselige forandinger/hendelser som skal formidles til alle.

Dette gjøres via OBOS liste over mobil-telefonnummer som er tilknyttet andelseiere.