Heis

Borettslaget har 4 heiser.

Alle heiser har nød-alarm.

Alle heiser har nøkkel som  benyttes hvis dørene skal stå oppe ved større vare-levering, flytting etc. (også ved kortere opphold) Gjør heisen fri med nøkkelen igjen så snart som mulig.

Dørene må ikke holdes tvangs-åpne ved at man stiller noe foran fotocellene eller på annen måte holder dørene åpne. Heisen vil da gå helt ut av drift.

Barn skal følges av voksne. Hunder holdes i tett snor. (En liten hund kan gå under fotocellene!)

Styret ber alle om å følge med på «vareleveranser» fra eksterne leverandører og være forsiktige ved  inn/utflytting slik at heisen ikke får skade.

Heisdriften er en av de største utgiftene borettslaget har!

Opplever du problemer med heisen, vennligst kontakt styret på solhellinga1@gmail.com eller ring vakttelefon: 400 85 155.

Heisene kan ikke brukes når brannalarmen går

Det er kun styret som kan rekvirere heismontør.