Måkeproblematikk

Måker hekker mer og mer inn over byene. Norsk Ornitologisk forening anbefaler at man skal la måkene hekke i fred for å få kortest mulig sjenanse. Her står det også klart at man ikke har lov til å fjerne hverken måker eller unger.

MÅKER NOF

For å forbedre naboskapet kan du som beboer hjelpe til:

Ikke still søppelposer på terrassen/balkongen.

Ikke still søppelposer ved siden av søppelcontainer. Vær gjerne behjelpelig med å rydde opp hvis du ser andre har gjort det.

Ikke la matrester bli stående på terrasser/balkonger. Fjern det omgående.