TILFØYELSE I HUSORDENSREGLER

TILFØYELSE i husordensregler vedtatt på generalforsamling den 09.05.2019:

Under punktet Borettshavers plikter:

Å etterse justering av dører til egen boenhet samt reparasjon/utskiftning av låskasser og sylindre.

Bestilling av låsesylinder og nøkler:

Andelseiere som trenger å skifte låsesylinder i nøkkelsystem pga. tapt nøkkel, slitasje eller skade, må bestille sylinder og nøkler gjennom styret.

Andelseieren må selv hente og dekke kostnaden.

(Låskasse kan kjøpes i alm. handel)