HEISKOSTNADER

Heis med reparasjoner og  vedlikehold  er en av de største utgiftene borettslaget har.  Bare  i oktober måned 2018 har borettslaget mottatt fakturaer på  reparasjoner/vedlikehold på  kr. 80.000.

Påkjørsel i A oppgangen: kr 7.000, påkjørsel i C oppgangen: kr  25.000, Utskiftning av trinser i dørene: 29.000, sikkerhetskontroll: kr 19.000. Dette tilsvarer at oktober 2018 alene har kostet kr: 1.142, 85 pr. andel. 

Styret ber alle om å følge med på «vareleveranser» fra eksterne leverandører, være forsiktige ved  inn/utflytting slik at heisen ikke får skade.