Maling av 5 etasjenes balkonger

Maling av 5 etasjers panelvegg og skiller til balkongsiden
Oppstart blir i løpet av neste uke (fra den 16. til den 21. august).
Dette er avhengig av været.
Det blir vasket og malt 2 ganger.
Malerne vil ta seg over skillene mellom naboer, slik at de ikke skal inn i selve leiligheten unntatt en enkelt leilighet i hver blokk.