OBOS -NØKKELEN

28.12.2020
Da er OBOS-nøkkelen ferdig innstallert. Alle med registrert mobil telefonnummer hos OBOS vil motta SMS fra OBOS mht. til nedlasting av app en av de nærmeste dagene.
SMS sendt 30/12 2020 klokken 14:00
Det vil kun være registrerte eiere som får tildelt digital nøkkel via denne SMS’en. Dette forutsetter at OBOS har registret rett telefonnummer på eierne. Leietagere og andre som ønsker OBOS-nøkkel må få dette tildelt av eier.
Dette er ikke en erstatning for nøkkel som man fortsatt kan bruke men et tilbud til dem som ønsker det.
Garasjedører: Her skal telefonen legges på avleseren. Dette er ikke nødvendig på hovedinngangene.
Fordeling av dører til de enkelte andelseiere:
A og B oppgangen: Adgang til alle 8 dører grunnet bodene er i blokk 2
C oppgangen: Adgang C hoveddør og garasjedør
D oppgangen: Adgang D hoveddør og garasjedør.
Les vedlagte filer til introduksjon av systemet.
Mvh
Styret

Appguide

Om-OBOS-Nøkkel