MALING AV VINDUER OG TREPANEL

Når du skal ha malt, skal vinduer settes i vippestilling klokken 08:00 (se bilde under)

Husk å sette «krok» på slik at vinduet er låst.

Det skal males i 2 omganger. Styret varsler de enkelte andelseiere via SMS eller e-post om hvilken dag vinduene skal stå i vippestilling. (andelseiere med leietakere plikter å informere om dette)

Etter siste strøk maling skal vinduene være åpne i 24 timer.

Arbeidet for begge blokker vil gå over 2-3 uker. Er du ikke hjemme i denne perioden, ber vi om at du får hjelp av nabo/venner.