NYE GJESTEPARKERINGS-KORT OG REGLER

Styret har den  13.02.2020 levert nye gjeste-parkeringskort i alle postkasser.   De gamle røde kortene er ikke gyldige etter 01.03.2020. Det gis 3 kort pr andel og 1 ekstra kort til leiligheter med hybel. Alle kort skal utfylles med tydelig andelsnummer. Andelseier som leier ut må gi leietaker det ene kortet som skal merkes med andels nummer og et H.

Det gjøres oppmerksom på ny tekst på kortene: Kortet kan ikke brukes av andelseier eller beboers privatbil eller yrkesbiler.  Biler over 3.5 tonn og mer enn 5,3 meter er heller ikke tillatt. 

Det er ny  skilting om dette  på parkeringsplassen som skal følges fra dags dato.

 

Gjestekortene skal følge leiligheten ved salg/overdragelse. Mistet eller bortkomne kort koster kr: 50 stk og bestilles via styret.  Gjestekortet må ha tydelig påskrevet leilighets-nummer. Det må ikke være mer enn 2 biler som gjeste-parkerer til den enkelte leilighet på samme tid. Det er kun DINE gjester som kan benytte ditt gjesteparkering-skort. Skal du ha gjester over flere dager eller flere enn 2 gjester samtidig rettes det henvendelse til styret via e-post: solhellinga1@gmail.com