GENERALFORSAMLING 14. MAI 2020

Det er sendt informasjon til alle beboere om årets generalforsamling. Den vil bli av holdt på Kantarellen Sykehjem den 14. mai klokken 18:00

Forslag som andelseier ønsker behandlet av generalforsamlingen må være mottatt av styret
                                           senest 24. mars 2020.
For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet av
generalforsamlingen må det:
gå klart frem at saken ønskes behandlet av generalforsamlingen
– formuleres et konkret forslag til vedtak som det kan stemmes over
Forslagsstiller anbefales å oppgi kontaktinformasjon (mobil/e-post) for eventuelle
avklaringer/spørsmål knyttet til forslaget

Forslag sendes til

Turid Kolstad Jordstjerneveien 29 B, Styrets postkasse i 29C eller på e-post til solhellinga1@gmail.com