Kontakt styret

Styret består av styreleder, 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.

 

Styret 2019-2020:

Styreleder: Turid Kolstad

Styremedlemmer: Stein-Roger Arnesen og Rune Andersen

Varamedlemmer: Tom Olaussen og Marit Gunnestad Sveipe

Kontakt til styret skjer via e-post:

solhellinga1@gmail.com, eller styrepostkassa i C oppgangen.

Vakttelefon:  ( Hastesaker, heisstopp, brann, vannlekkasjer eller risiko for helse eller skade på bygningsmasse): 400 85 155