Kontakt styret

Styret 2021-2022:

Styreleder: Turid Kolstad

Styremedlemmer: Stein-Roger Arnesen og Rune Andersen

Varamedlemmer: Tom Olaussen og Marit Gunnestad Sveipe

Kontakt til styret skjer via e-post:

solhellinga1@gmail.com, VIBBO eller i postkassa til styreleder Turid Kolstad Jordstjerneveien 29B

Vakttelefon:  ( Hastesaker, heisstopp, brann, vannlekkasjer eller risiko for helse eller skade på bygningsmasse): 400 85 155

Valgkomitè: Jørn Inge Arnesen og Monica Celine Gundersen.
E-post: valgkomiteen@mail.com