VÅRDUGNAD

Styret takker for et flott oppmøte og hyggelig samvær. Det ble ryddet, kastet, plantet, klippet hekk og trær, feiet, spylet og rensket opp.

Styret ønsker alle en flott 17.mai 🙂

Malingflekker ikke noe problem med det riktige verktøy.

Her jobbes det!
Blomster plantet og hekken klippet