Forslag til utforming av området «ballbingen»

Vedlagte forslag under beskriver prosjektgruppens forslag.
Omkostningene for prosjektet blir fordelt etter hvor mange km2 bolig det enkelte sameie/borettslag har.
Solhellinga 1 Borettslag skal betale en prosentdel som heter 11% av det samlede beløp.
Det tilsvarer kr: 88.000 som blir fordelt over minst 3 år over avgiften til velforeningen som vi allerede betaler til, samt at vi slipper vedlikeholdsdriften av området. (Pengene er allerede spart inn).
Vi ønsker tilbakemelding og gode forslag til mulige endringer fra beboerne.
Velforeningen håper å få gjennomført prosjektet i 2021 og ber derfor om tilbakemelding senest 10. oktober.
Eventuelle tilbakemeldinger (både ros og ev. innspill 😊) sendes styret ved å  via E-post til «solhellinga1@gmail.com.
Alle tilbakemeldinger vil styret videresende til Velforeningen som det står i «Notatet».
Her er et YouTube link så du kan se apparatene i aksjon:

Tillate digital kommunikasjon

Vi oppfordrer alle til å tillate digital kommunikasjon. Styret legger nå det meste av nyheter ut på Vibbo og således vil hjemmesiden solhellinga.com etterhvert fase ut. Når du har tillatt digital kommunikasjon, vil du  via Vibbo motta e-post når det er nyheter, varsler eller annet nytt fra styret. Styret håper så mange som mulig følger dette opp slik at årets generalforsamling for andelseiere og styret gjøres på beste måte.

Logg deg på Vibbo, http://vibbo.no/solhellinga-1 gå til «Min profil» og kryss av i følgende felter som vises i bildet under.

 

Kontakt styret

Styret 2021-2022:

Styreleder: Turid Kolstad

Styremedlemmer: Stein-Roger Arnesen og Rune Andersen

Varamedlemmer: Tom Olaussen og Marit Gunnestad Sveipe

Kontakt til styret skjer via e-post:

solhellinga1@gmail.com, VIBBO eller i postkassa til styreleder Turid Kolstad Jordstjerneveien 29B

Vakttelefon:  ( Hastesaker, heisstopp, brann, vannlekkasjer eller risiko for helse eller skade på bygningsmasse): 400 85 155

Valgkomitè: Jørn Inge Arnesen og Monica Celine Gundersen.
E-post: valgkomiteen@mail.com

OBOS -NØKKELEN

28.12.2020
Da er OBOS-nøkkelen ferdig innstallert. Alle med registrert mobil telefonnummer hos OBOS vil motta SMS fra OBOS mht. til nedlasting av app en av de nærmeste dagene.
SMS sendt 30/12 2020 klokken 14:00
Det vil kun være registrerte eiere som får tildelt digital nøkkel via denne SMS’en. Dette forutsetter at OBOS har registret rett telefonnummer på eierne. Leietagere og andre som ønsker OBOS-nøkkel må få dette tildelt av eier.
Dette er ikke en erstatning for nøkkel som man fortsatt kan bruke men et tilbud til dem som ønsker det.
Garasjedører: Her skal telefonen legges på avleseren. Dette er ikke nødvendig på hovedinngangene.
Fordeling av dører til de enkelte andelseiere:
A og B oppgangen: Adgang til alle 8 dører grunnet bodene er i blokk 2
C oppgangen: Adgang C hoveddør og garasjedør
D oppgangen: Adgang D hoveddør og garasjedør.
Les vedlagte filer til introduksjon av systemet.
Mvh
Styret

Appguide

Om-OBOS-Nøkkel

 

OBOS-nøkkelen til egen inngangsdør

Beboere:
Beboere kan bestille lås og installasjon på privat dør i regi av OBOS, eller kjøpe lås i butikken og montere dette selv (Danalock V3). (pris i butikk ligger mellom
kr 1400-1600 stk.)
For OBOS-nøkkel på privat dør gjelder følgende priser:
  • Bestilling i samme prosess som boligselskapet: kr 2500 per dør ferdig montert.
  • Bestilling for tre eller flere privatdører (f.eks. dersom man går tre naboer eller flere sammen): kr 2500 per dør
  • Bestilling for en eller to dører: kr 3400 per dør
Alle prisene gjelder for montering og lås type Danalock V3.  Ved bestilling av lås til privat dør vil du bli kontaktet av en av våre installasjonspartnere for å avtale passende tidspunkt for montering. Betaling vil også skje direkte til installasjonspartneren.

Grilling på balkong/terrasser

Da er det sommer 😊 og mange vil grille ute.
Styret ber alle om å vise hensyn til naboer når det grilles.
Vi har alle stue/soverom til terrasse/balkongsiden.
Styret ber også om at det ikke blir grillet ute etter klokken 22:00.
Det er ikke tillatt å grille med kull (heller ikke engangs-grill).
Styret erfarer at det er flere som «svir» bort gamle matrester før de griller. Dette utvikler kraftig røyk og os til stor sjenanse.

Det kan være lurt med litt hensyn. Rens av grill med nødvendig utstyr. Skrap bort fett på innsiden der mulig og rens risten med grillbørste. Griller man veldig fet mat kan det være greit med litt alu folie under så det ikke renner ned fett på flammene.

Å brenne av grillen skaper mye røyk som stiger opp og rundt til andre som i disse tider vil sitte ute.

Avløp og blomster på balkonger

I september siste år skrev styret i nyhetsbrev:

Andelseier skal rense eventuelle renner og sluk på verandaer, balkonger o.l. (det løper ellers vann ned til naboene under og derav ødelagte markiser som man vil være ansvarlig for). Styret ber derfor alle om å sjekke dette nå- og løpende!!

Det har regnet mye den siste tid, så det er også viktig at man ikke har blomsterkasser/krukker stående slik at overløpsvann/jordslam render ned til naboen. Dette gir større skader på markiser og tette avløp til de som bor under.

Blomster må ikke henge på rekkverket.

Blomsterkasser og krukker skal trekkes inn slik at alt overløpsvann går i egen renne.

 

 

Hold rømningsveiene fri

Ganger og trapper er rømningsveier ved brann. Dersom brannalarmen går, må du umiddelbart forlate leiligheten og ta deg ut til gressplen på fremsiden av bygningene. Dersom gang/trapp er røykfylt, hold deg i etasjen.

Rømning skjer da via balkong til nabo- som ikke under noen omstendigheter må blokkeres! Alt som står opp til nabobalkong skal kunne fjernes med en hånd.

Heisene kan ikke brukes når brannalarmen går.

Da ganger og trapper er rømningsveier er det IKKE LOV Å OPPBEVARE LØSE GJENSTANDER UANSETT STØRRELSE.
Eksempler på dette er barnevogner, sykler, sparkesykler, akebrett, ski, sko, lykter, blomsterkrukker med mer. Ved en brann med røykutvikling kan beboerne snuble i disse gjenstandene. I verste fall finner man ikke veien ut fra etasjen, eller tilbake til leiligheten.

Styret og vaktmester vil fjerne og kassere gjenstander som vi finner plassert i rømningsveiene. Den ansvarlige sameier vil få skriftlig advarsel og gjentakende hendelser vil bli ansett som mislighold i henhold til sameiets husordensregler.

Dersom det går liv tapt i en brann, og det viser seg at rømningsveien var blokkert kan den ansvarlige som har satt gjenstandene i rømningsveien bli dømt for dette.

Vi setter pris på all hjelp med å opprettholde sikkerheten i borettslaget, ved å gi beskjed dersom du ser gjenstander som er hensatt i borettslagets fellesarealer.

HEISKOSTNADER

Heis med reparasjoner og  vedlikehold  er en av de største utgiftene borettslaget har.  Bare  i oktober måned 2018 har borettslaget mottatt fakturaer på  reparasjoner/vedlikehold på  kr. 80.000.

Påkjørsel i A oppgangen: kr 7.000, påkjørsel i C oppgangen: kr  25.000, Utskiftning av trinser i dørene: 29.000, sikkerhetskontroll: kr 19.000. Dette tilsvarer at oktober 2018 alene har kostet kr: 1.142, 85 pr. andel. 

Styret ber alle om å følge med på «vareleveranser» fra eksterne leverandører, være forsiktige ved  inn/utflytting slik at heisen ikke får skade.