Tillate digital kommunikasjon

Vi oppfordrer alle til å tillate digital kommunikasjon. Styret legger nå det meste av nyheter ut på Vibbo og således vil hjemmesiden solhellinga.com etterhvert fase ut. Når du har tillatt digital kommunikasjon, vil du  via Vibbo motta e-post når det er nyheter, varsler eller annet nytt fra styret. Styret håper så mange som mulig følger dette opp slik at årets generalforsamling for andelseiere og styret gjøres på beste måte.

Logg deg på Vibbo, http://vibbo.no/solhellinga-1 gå til «Min profil» og kryss av i følgende felter som vises i bildet under.

 

GENERALFORSAMLING 2020

Angående generalforsamling 14.05.2020

Det er vel neppe noen stor overraskelse at det ikke blir noen vanlig generalforsamling som planlagt. Vi holder fortsatt fast i datoen, men vurderer å gjennomføre den digitalt via Vibbo  som du nå kan du holde deg oppdatert om hva som skjer i Solhellinga 1 Borettslag. Logg inn på vibbo.no/solhellinga-1

Vi vil vurdere om vi bare gjennomfører de helt nødvendige punktene digitalt som anbefalt av OBOS (godkjenning av årsregnskap og årsrapport, valg av tillitsvalgte og eventuelt honorar til tillitsvalgte) og så ha en ekstraordinær generalforsamling for øvrige punkter når det er mulig å gjennomføre et normalt møte. Behandling av innkomne forslag vil i tilfelle bli lagt til den ekstraordinære generalforsamlingen. Vi kommer tilbake med mer detaljer om dette etter påske.

De som ikke har registrert korrekt mobiltelefonnummer eller e-postadresse, må ta kontakt med oef@obos.no for å få dette rettet.

Styret oppfordrer til at  så mange som mulig gir tillatelse til digital kommunikasjon

FERDIGSTILLELSE AV BISPELUA

Vi nærmer oss, heldigvis, ferdigstilling og skal overleverer de siste boligene nå i mars.

Vi skal opparbeide fortau rundt snuplassen, selve snuplassen, samt rette opp skader i Bispeluelia. Så snart dette er ferdigstilt, vil vi rigge ned og forlate området.

(Vi skal ta en ny runde med de som er på plassen, men alle er klare over at det ikke skal startes før kl. 07.00)

Takk for tålmodigheten og samarbeidet.

Med vennlig hilsen

Selvaagbolig

 

 

NYE GJESTEPARKERINGS-KORT OG REGLER

Styret har den  13.02.2020 levert nye gjeste-parkeringskort i alle postkasser.   De gamle røde kortene er ikke gyldige etter 01.03.2020. Det gis 3 kort pr andel og 1 ekstra kort til leiligheter med hybel. Alle kort skal utfylles med tydelig andelsnummer. Andelseier som leier ut må gi leietaker det ene kortet som skal merkes med andels nummer og et H.

Det gjøres oppmerksom på ny tekst på kortene: Kortet kan ikke brukes av andelseier eller beboers privatbil eller yrkesbiler.  Biler over 3.5 tonn og mer enn 5,3 meter er heller ikke tillatt. 

Det er ny  skilting om dette  på parkeringsplassen som skal følges fra dags dato.

 

Gjestekortene skal følge leiligheten ved salg/overdragelse. Mistet eller bortkomne kort koster kr: 50 stk og bestilles via styret.  Gjestekortet må ha tydelig påskrevet leilighets-nummer. Det må ikke være mer enn 2 biler som gjeste-parkerer til den enkelte leilighet på samme tid. Det er kun DINE gjester som kan benytte ditt gjesteparkering-skort. Skal du ha gjester over flere dager eller flere enn 2 gjester samtidig rettes det henvendelse til styret via e-post: solhellinga1@gmail.com

GENERALFORSAMLING 14. MAI 2020

Det er sendt informasjon til alle beboere om årets generalforsamling. Den vil bli av holdt på Kantarellen Sykehjem den 14. mai klokken 18:00

Forslag som andelseier ønsker behandlet av generalforsamlingen må være mottatt av styret
                                           senest 24. mars 2020.
For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet av
generalforsamlingen må det:
gå klart frem at saken ønskes behandlet av generalforsamlingen
– formuleres et konkret forslag til vedtak som det kan stemmes over
Forslagsstiller anbefales å oppgi kontaktinformasjon (mobil/e-post) for eventuelle
avklaringer/spørsmål knyttet til forslaget

Forslag sendes til

Turid Kolstad Jordstjerneveien 29 B, Styrets postkasse i 29C eller på e-post til solhellinga1@gmail.com

 

Avløp og blomster på balkonger

I september siste år skrev styret i nyhetsbrev:

Andelseier skal rense eventuelle renner og sluk på verandaer, balkonger o.l. (det løper ellers vann ned til naboene under og derav ødelagte markiser som man vil være ansvarlig for). Styret ber derfor alle om å sjekke dette nå- og løpende!!

Det har regnet mye den siste tid, så det er også viktig at man ikke har blomsterkasser/krukker stående slik at overløpsvann/jordslam render ned til naboen. Dette gir større skader på markiser og tette avløp til de som bor under.

Blomster må ikke henge på rekkverket.

Blomsterkasser og krukker skal trekkes inn slik at alt overløpsvann går i egen renne.

 

 

Kontakt styret

Styret består av styreleder, 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.

 

Styret 2019-2020:

Styreleder: Turid Kolstad

Styremedlemmer: Stein-Roger Arnesen og Rune Andersen

Varamedlemmer: Tom Olaussen og Marit Gunnestad Sveipe

Kontakt til styret skjer via e-post:

solhellinga1@gmail.com, eller styrepostkassa i C oppgangen.

Nødtelefon: (Heisstopp, brann, vannlekkasjer eller risiko for helse eller skade på bygningsmasse): 400 85 155

Hold rømningsveiene fri

Ganger og trapper er rømningsveier ved brann. Dersom brannalarmen går, må du umiddelbart forlate leiligheten og ta deg ut til gressplen på fremsiden av bygningene. Dersom gang/trapp er røykfylt, hold deg i etasjen.

Rømning skjer da via balkong til nabo- som ikke under noen omstendigheter må blokkeres! Alt som står opp til nabobalkong skal kunne fjernes med en hånd.

Heisene kan ikke brukes når brannalarmen går.

Da ganger og trapper er rømningsveier er det IKKE LOV Å OPPBEVARE LØSE GJENSTANDER UANSETT STØRRELSE.
Eksempler på dette er barnevogner, sykler, sparkesykler, akebrett, ski, sko, lykter, blomsterkrukker med mer. Ved en brann med røykutvikling kan beboerne snuble i disse gjenstandene. I verste fall finner man ikke veien ut fra etasjen, eller tilbake til leiligheten.

Styret og vaktmester vil fjerne og kassere gjenstander som vi finner plassert i rømningsveiene. Den ansvarlige sameier vil få skriftlig advarsel og gjentakende hendelser vil bli ansett som mislighold i henhold til sameiets husordensregler.

Dersom det går liv tapt i en brann, og det viser seg at rømningsveien var blokkert kan den ansvarlige som har satt gjenstandene i rømningsveien bli dømt for dette.

Vi setter pris på all hjelp med å opprettholde sikkerheten i borettslaget, ved å gi beskjed dersom du ser gjenstander som er hensatt i borettslagets fellesarealer.